80011 IMG 4817Mường Chiềng là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, số hộ đói nghèo còn cao. Đồng chí Xa Văn Cò, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay toàn xã có 597 hộ, trong đó, 265 hộ nghèo, chiếm 44,3%, 246 hộ cận nghèo, chiếm 41%.

 

Nhận thức được vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, hàng năm Đảng bộ xã ra Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội xác định mục tiêu phát triển kinh tế dựa nào nội lực của xã thâm canh cây lúa nước, ngô, sắn, phát triển trồng rừng và chăn nuôi. Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sát với thực tiễn. Trên cơ sở bám sát nghị quyết của cấp ủy Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong xã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân thực hiện các mục tiêu nghị quyết đề ra. Cán bộ, đảng viên chủ động bám cơ sở, nắm tình hình và động viên, hướng dẫn nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Chuyển đổi giống lúa mới có năng suất cao như DS1, TBR45, TH3-3, trồng giống ngô chịu hạn, ít sâu bệnh. Tận dụng diện tích đất đồi hoang trồng cây sắn năng suất đạt 80 tạ/ha tăng thu nhập cho bà con. Bên cạnh đó, xã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho người dân, nhằm thay đổi tập quán canh tác để từng bước nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế theo hướng hàng hoá. Khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế như đưa giống mới DS1 vào sản xuất.

Từ những nhiệm vụ triển khai Nghị quyết của Đảng bộ xã kinh tế - xã hội đã từng bước có sự chuyển biến mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, diện tích gieo cấy 73 ha, 180 ha màu, 130 ha cây ngô đạt, 100% kế hoạch. Đàn gia súc, gia cầm được duy trì, phát triển đến nay xã có 344 con trâu, 569 con bò, 1.740 con lợn, trên 12.000 con gia cầm. Thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển tạo đà cho văn hóa, giáo dục phát triển. Chất lượng dạy và học hàng năm tăng lên rõ rệt, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở các cấp đạt 100%, tỷ lệ chuyển cấp đạt 100%. Xã giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám - chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được tổ chức có hiệu quả, các chính sách về y tế, nhất là bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện tốt.... Cùng với phát triển kinh tế xã hội Đảng bộ xã luôn chú trọng xây dựng Đảng. Trong năm 2012, Đảng bộ xã đã kết nạp được 17 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 207 đồng chí, sinh hoạt tại 14 chi bộ thôn, bản và trường học, xã không có bản trắng đảng viên. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên. Qua đánh giá, hàng năm có trên 70% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch - vững mạnh...

Nguồn:http://www.baohoabinh.com.vn

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction