Danh sách 20 cán bộ, công chức xã Mường Chiềng

 

TT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ đảng

Chức vụ chính quyền, ban, ngành, đoàn thể

Ghi chú

1

Sa Văn Hùng

20/02/1964

Bí thư đảng ủy

Chủ tịch UBND xã

 
 

Xa Thị Lợi

12/12/1965

Phó BTTT Đảng ủy xã

   

2

Vì Văn Lòng

03/07/1968

 

Phó chủ tịch HĐND xã

 

3

Sa Văn Thuần

06/03/1979

UV BCH ĐU

Phó chủ tịch UBND xã

 

4

Hà Văn Mương

04/04/1981

UV BCH ĐU

Chủ tịch UBMTTQVN xã

 

5

Xa Văn Đó

17/07/1963

UV BCH ĐU

UV UB Trưởng CA xã

 

6

Xa Quốc Khánh

19/05/1964

UV BCH ĐU

Chủ tịch Hội CCB xã

 

7

Xa Thị Nhung

06/06/1989

UV BCH ĐU

Chủ tịch Hội LHPN xã

 

8

Xa Văn Mão

05/01/1987

UV BCH ĐU

BT ĐTN CSHCM xã

 

9

Hà Văn Vê

29/01/1977

UV BCH ĐU

Chủ tịch Hôi Nông dân xã

 

10

Xa Văn Anh

11/09/1988

 

Chỉ huy trưởng QS xã

 

11

Sa Văn Khiếu

30/08/1982

 

Công chức VH - XH

 

12

Hà Văn Cốt

14/11/1981

 

Công chức LĐ TBXH

 

13

Xa Thị Xuyến

06/04/1982

 

Công chức VP TK

 

14

Xa Thị Thúy

02/01/1988

 

Công chức VP NV

 

15

Đặng Thị Nga

02/02/1989

 

Công chức VPĐU

 

16

Xa Quỳnh Thu

1992

 

Công chức Kế toán

 

17

Bùi Thị Chuyền

13/09/1990

 

CC, ĐC Nông nghiệp - MT

 

18

Bùi Văn Bộ

29/01/1986

 

CC, ĐC Môi trường

 

19

Xa Văn Quyền

28/05/1982

 

Công chức Tư pháp, hộ tịch

 

20

Lường Văn Lứng

20/11/1983

 

Công chức ĐC MTXD

 

 

 

 

Danh sách cán bộ không chuyên trách xã Mường Chiềng.

 

 

 

TT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ đảng

Chức vụ chính quyền, ban, ngành, đoàn thể

Ghi chú

1

Vì Văn Ứng

14/08/1971

UV KTĐU

   

2

Xa Văn Quế

25/04/1981

 

Phó CT UBMTTQ VN xã

 

3

Xa Thị Thắng

24/05/1989

 

Phó CT Hội LHPN xã

 

4

Vì Văn Thủa

24/02/1982

 

Phó CT Hội CCB xã

 

5

Xa Văn Thực

02/10/1993

 

Phó BT đoàn TNCSHCM

 

6

Xa Văn Hùng

23/10/1985

 

Cán bộ GTTL

 

7

Xa Thị Hà

28/01/1990

 

Cán bộ QL nhà văn hóa

 

8

Hà Văn Lương

22/01/1992

 

Cán bộ Công tác xã hội

 

9

Xa Văn Cò

25/05/1956

 

Chủ tịch hội người Cao tuổi

 

10

Xa Văn Xát

30/11/1970

 

Chủ tchi hội Chữ thập đỏ

 

11

Xa Văn Ten

25/10/1960

 

Cán bộ lâm nghiệp

 

12

Xa Văn Thắng

13/01/1982

 

Phó trưởng công an xã

 

13

Hà Văn Thăng

20/03/1989

 

Công an viên xã

 

14

Vì Văn Bộ

09/06/1990

 

Công an viên xã

 

15

Đinh Công Côn

01/10/1990

 

Công an viên xã

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction